Equivado.com

Persbericht   Online cursus paardenvoeding van start bij ANIVADO   Altijd al willen verdiepen en verder ontwikkelen in de paardenvoeding? Vanaf nu kunnen paardenprofessionals op het recent gelanceerde cursusplatform van ANIVADO(.nl) een online Nederlandstalige Basiscursus Paardenvoeding volgen.   In de online Basiscursus Paardenvoeding wordt op basis van principes van de verteringsfysiologie en het natuurlijk opnamegedrag van het paard de basisprincipes voor de paardenvoeding uitgelegd. Daarnaast leert de cursist werken met het CVB Voedernormen boekje voor Paarden, eenvoudige rantsoenberekening maken, en rantsoenevaluaties uitvoeren. De cursus wordt gegeven op Mbo-4 niveau en heeft zowel een praktische als theoretische insteek. Deze cursus is ontwikkeld door dr. ing. David van Doorn MSc, wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de paardenvoeding met ruim 10 jaar werkervaring in de paardenvoedingsindustrie.   De Basiscursus Paardenvoeding wordt aangeboden i.s.m. met Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld. Na het volgen van de (verplichte) online basiscursus op www.anivado.nl kunnen cursisten in het najaar doorstromen naar een aantal verdiepende klassikale cursussen (Hbo-niveau) m.b.t. de voeding van het gezonde sportpaard en de voeding van paarden met specifieke aandoeningen. Hierover kan meer informatie gevonden worden op de website van het Cursuscentrum Dierverzorging; www.cursuscentrum.nl/paardenvoeding.     Lees verder

7th EEHNC: March 26-27, 2015: Feeding the Equine Athlete

Meer weten over voeding & training van het sportpaard?

Op 26 en 27 Maart 2015 zal in het historische hart van Brugge (“Het Provinciaal hof”) het zevende European Equine Health & Nutrition Congress (7th EEHNC) plaatsvinden. Tijdens dit congres zullen gerenommeerde nationale en internationale sprekers ingaan op de voeding en training van het sportpaard. De voertaal is Engels. Op dag 1 vinden ook praktische workshops plaats voor zowel clinici als voedingsdeskundigen. Een aantal onderwerpen zal vanuit de humane sportfysiologie benaderd worden. De centrale vragen van dit congres zijn “Hoe kunnen we het management van sportpaarden verbeteren?” en “Hoe kan voeding geïntegreerd worden in het trainingsschema?” Samen met de sprekers, aanwezige experts, internationale ruiters en team-veterinairs worden voorgenoemde vragen bediscussieerd. Uitgebreide informatie over het programma, registratie en de sprekers is te lezen op de congres website: http://www.equine-congress.com/en/programme   Lees verder

Paardenvoeding, Gezondheid,

Welzijn & Prestatie

EquiVaDo @linkedin

Klik hier voor het LinkedIn profiel van
Dr. David van Doorn.

Postadres

Postadres

ANIVADO / EQUIVADO
Marnixlaan 80
3552 HG • Utrecht

Telefoon

Telefoon

+31 (0) 30 7370763
(tussen 13.00 – 17.00)