Equivado.com
  • Home
  • Nieuws
  • Online cursus paardenvoeding van start bij ANIVADO

Online cursus paardenvoeding van start bij ANIVADO

Je altijd al willen verdiepen en verder ontwikkelen in de paardenvoeding? Vanaf nu kunnen paardenprofessionals op het recent gelanceerde cursusplatform van ANIVADO(.nl) een online Nederlandstalige Basiscursus Paardenvoeding volgen. In de online Basiscursus Paardenvoeding wordt op basis van principes van de verteringsfysiologie en het natuurlijk opnamegedrag van het paard de basisprincipes voor de paardenvoeding uitgelegd. Daarnaast leert de cursist  werken met het CVB Voedernormen boekje voor Paarden, eenvoudige rantsoenberekening maken, en rantsoenevaluaties uitvoeren. De cursus wordt gegeven op Mbo-4 niveau en heeft zowel een praktische als theoretische insteek. Deze cursus is ontwikkeld door dr. ing. David van Doorn MSc, wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de paardenvoeding met ruim 10 jaar werkervaring in de paardenvoedingsindustrie. De Basiscursus Paardenvoeding wordt aangeboden i.s.m. met Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld. Na het volgen van de (verplichte) online basiscursus op www.anivado.nl kunnen cursisten in het najaar doorstromen naar een aantal verdiepende klassikale cursussen (Hbo-niveau) m.b.t. de voeding van het gezonde sportpaard en de voeding van paarden met specifieke aandoeningen. Hierover kan meer informatie gevonden worden op de website van het Cursuscentrum Dierverzorging; www.cursuscentrum.nl/paardenvoeding.  

Paardenvoeding, Gezondheid,

Welzijn & Prestatie

EquiVaDo @linkedin

Klik hier voor het LinkedIn profiel van
Dr. David van Doorn.

Postadres

Postadres

ANIVADO / EQUIVADO
Marnixlaan 80
3552 HG • Utrecht

Telefoon

Telefoon

+31 (0) 30 7370763
(tussen 13.00 – 17.00)